Projekt technologiczny zaplecza gastronomicznego

Projekty zaplecza gastronomicznego - poznaj naszą ofertę

Projekt technologiczny zaplecza gastronomicznego to przede wszystkim rzut 2D obrazujący układ pomieszczeń z wrysowanymi meblami i urządzeniami wraz z oznaczeniami każdego z elementów odpowiadającymi kodom zawartym na liście wyposażenia. Projekt technologiczny to również opisowa część wszystkich procesów funkcjonalno-organizacyjnych zachodzących w obszarze danej gastronomii wraz z ogólnymi wytycznymi budowlanymi. Uzupełnieniem takiego projektu są również wytyczne przyłączeniowe określające typ, lokalizację i szereg innych parametrów dla każdego z przyłączy w obszarze projektowanego zaplecza gastronomicznego. Tak przygotowany projekt technologiczny stanowi bazę dla biur architektonicznych w zakresie ostatecznego wykonywania docelowych projektów wykonawczych stanowiących materiał dla ekip budowlanych. Na bazie takiego projektu inwestor może oszacować zakres prac i kosztów zarówno budowlanych związanych z dostosowaniem danego budynku do układu z projektu technologicznego, jak i kosztów samego wyposażenia – co jest możliwe dopiero po wykonaniu wykazu wyposażenia w którym uwzględniony jest każdy element składowy opracowanego projektu technologicznego zaplecza gastronomicznego. Projekt jest więc elementem niezbędnym dającym możliwość swobodnego planowania realizacji danej inwestycji.

Zalecane jest aby oddać wykonanie projektu technologicznego zaplecza kuchennego w ręce profesjonalistów, to znaczy biura projektowego specjalizującego się w gastronomii. Niezbędna jest tu wiedza i doświadczenie, którymi tacy fachowcy dysponują. Projekt technologii musi być zgodny z szeregiem przepisów budowlanym, bezpieczeństwa, czy higienicznym, w środowisku których projektanci technologii poruszają się na co dzień. Chcesz mieć pewność iż Twoje pieniądze nie są wydawane na marne? Zaufaj specjalistom!

Funkcjonalne projekty zaplecza gastronomicznego

Projekt technologiczny zaplecza kuchennego zawsze jest tworzony we współpracy z klientem, co pozwala na dopasowanie pomieszczeń i dobranie wyposażenia do wizji i wyobrażenia klienta o jego przyszłej gastronomii. Projekt składa się z kilku elementów składowych. Podstawą jest część opisowa, w której zamieszczone są wszelkie założenia technologiczne charakteryzujące wszystkie procesy zachodzące w obszarze projektowanej gastronomii. Taki opis technologiczny zawiera również ogólne wytyczne budowlane mówiące o tym w jaki sposób dany lokal powinien być przygotowany aby mogła w nim funkcjonować gastronomia. Razem z opisem technologii przygotowywana jest również lista wyposażenia gastronomicznego z każdym meblem, urządzeniem czy sprzętem drobnym, występującym w opracowanym projekcie. Drugą część projektu zaplecza gastronomicznego stanowi przede wszystkim układ funkcjonalny pomieszczeń z uwzględnieniem wszystkich elementów wyposażenia gastronomicznego, którym przyporządkowane są kody odpowiadające oznaczeniom w wykazie sprzętowym. Uzupełnieniem części projektowej są wytyczne instalacyjne, które określają, w którym miejscu muszą znaleźć się przyłącza, aby możliwe było właściwe funkcjonowanie urządzeń i przyszłej gastronomii.

Projekt technologiczny zaplecza kuchennego

Projekt technologiczny zaplecza kuchennego przede wszystkim umożliwia koordynację prac poszczególnych branż. Dzięki pracy, która poprzedza remont lub budowę, fachowcy ekipy budowlanej wiedzą co robić i w jaki sposób poprowadzić wszelkie potrzebne instalacje. Nie ma możliwości pomyłki, która wymagałaby kucia w innym miejscu, co nie tylko wydłuża czas pracy, ale przede wszystkim generuje dodatkowe koszty.

Masz pytania? Wyślij wiadomość.