Prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli wycenić koszt wykonania projektu technologicznego.

 

 

Adres email do kontaktu *

Imię i nazwisko osoby do kontaktu *

Numer telefonu do kontaktu *

Dane rejestrowe firmy (ulica+kod pocztowy+miasto)

NIP firmy

Adres obiektu (miasto+ulica+numer+kod pocztowy) *

Powierzchnia zaplecza gastronomicznego

Proszę podać wysokość pomieszczeń w części produkcyjnej
(wysokość w najniższym punkcie)

Czy lokal posiada sprawny system wentylacji?

Tak
Nie
Inne

Czy lokal w części produkcyjnej jest doświetlony światłem dziennym?

Tak
Nie
Inne

Czy są dostępne rzuty w formie elektronicznej?

Tak
Nie
Inne

Proszę załączyć plik wraz z rzutami w formacie PDF lub DWG

Czy w lokalu była wcześniej prowadzona działalność gastronomiczna?

Tak
Nie
Inne

Czy lokal/obiekt jest wpisany do rejestru zabytków?

Tak
Nie

Proszę opisać rodzaj działalności oraz serwowane menu

Masz pytania? Wyślij wiadomość.